Privacybeleid

Versie: 01-01-2024

1. Inleiding
Welkom bij Digizone ICT. Uw privacy is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel. We raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

2. Wie zijn wij?
Digizone ICT BV (www.digizone.nl)
t.a.v. afdeling beveiliging
Zwolseweg 2
2994 LB Barendrecht
security@digizone.nl

3. Welke gegevens verzamelen wij en waarom?
Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, contactgegevens en adresgegevens voor het uitvoeren van overeenkomsten.
  • E-mailadres voor communicatie en nieuwsbrieven.
  • IP-adres en surfgedrag voor het verbeteren van onze website en diensten.
  • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

4. Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

5. Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Digizone ICT.

8. Cookies
Wij gebruiken cookies om de functionaliteit van onze website te verbeteren en om het gebruik van onze website te analyseren.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie vindt u altijd op onze website.

10. Contact
Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via e-mail security@digizone.nl, per telefoon 085-3030060 of per post Zwolseweg 2, 2994 LB Barendrecht.